Amatérská mykologie

Atlas hub

Dřevnatka číškomilná

(Xylaria carpophila)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: