Amatérská mykologie

Legenda

Legenda

Zde jsou popsány všechny znaky obrázkového slovníku tohoto webu. 

Jedlá, doporučená

Houba je jedlá a velmi kvalitní. Jedná se o chuťově nejlepší houby, které můžeme sbírat pro kuchyňské účely.

Jedlá

Houba je jedlá, ale hodí se spíše do směsi.

Jedlá s podmínkou

Houba se obecně nedoporučuje ke konzumaci, protože může způsobovat zdravotní potíže například kombinací s alkoholem.

Nejedlá

Houba sice není jedovatá, ale buďto se z nějakého důvodu nedá konzumovat nebo může potenciálně obsahovat škodlivé látky pro lidské zdraví.

Jedovatá

Houba obsahuje jedovaté látky, které způsobují lehčí i těžší otravy. Množství toxinů však zpravidla nezpůsobuje smrtelné otravy.

Smrtelně jedovatá

Množství jedovatých látek v dané houbě dokáže vyvolat smrtelné otravy. Tyto houby bychom měli dobře znát!

Jehličnatý les

Houba tvoří mykorhizu s jehličnatými stromy nebo roste v opadu jehličnatých stromů.

Listnatý les

Houba tvoří mykorhizu s listnatými stromy nebo roste v opadu listnatých stromů.


Smíšený les

Houba tvoří mykorhizu s jehličnatými i listnatými stromy nebo roste v opadu listnatých i jehličnatých stromů.

Jehličnatý les

Dřevokazná houba se vyskytuje pouze na kmenech jehličnatých stromů.

Listnatý les

Dřevokazná houba se vyskytuje pouze na kmenech listnatých stromů.

Smíšený les

Dřevokazná houba může růst na kmenu listnatého i jehličnatého stromu.

Travnaté porosty

Houba není vázaná na konkrétní strom a vyskytuje se na loukách a pastvinách, ale může vyrůst i v lesích.

Květináč

Houba se za normálních podmínek u nás nevyskytuje. Můžeme ji najít třeba v květináči u exotických rostlin nebo ve skleníku.

Parazit

Ostatní nezařaditelné druhy. Houba obvykle nevyrůstá z půdy, ale parazituje na jiných houbách či plodech. 

Červen

Houbu lze obvykle najít pouze v jednom měsíci v roce - v červnu.

Zima

Houbu lze obvykle najít v prosinci, lednu a únoru.

Celý rok

Houbu lze najít v každém měsíci. Většinou se jedná o jednoleté a víceleté dřevokazné houby.

Velikost do 1 cm

Kategorie určená pro velmi drobné houby, jejichž plodnice zpravidla dorůstají jen do několika málo milimetrů.

Velikost do 5 cm

Houba, která velikostí klobouku nepřesahuje 5 cm.

Velikost do 15 cm

Houba, jejíž klobouk obvykle není větší než 15 cm.

Velikost do 30 cm

Houba, jejíž klobouk může dosáhnout maximálně velikosti 30 cm.

Velikost nad 30 cm

Všechny houby, které nespadají do předchozích kategorií velikosti.

Hlenka

Kategorie specializovaná pro hlenky, které se již neřadí mezi houby a jejich velikost není až tak důležitá pro účely tohoto webu.

Hojný

Houba se vyskytuje téměř všude na našem území. 

Roztroušený

Houba se sice vyskytuje na určitých místech našeho území, ale roste tam hojně.

Vzácný

Houba se vyskytuje pouze v některých lokalitách a jinde chybí.

Kategorie ohrožení

DD (druh s nedostatečně známým rozšířením), NT (téměř ohrožený), EN (ohrožený), VU (zranitelný), CR (kriticky ohrožený).

Pravděpodobně vyhynulý

Druhy, které na našem území dříve rostly, ale postupem času vymizely (spíše RE - regionálně vyhynulé druhy).

Zákonem chráněný

Houby, které jsou uvedeny ve vyhlášce 395/1992 Sb. o zvláště chráněných druzích.

Příjemná vůně

Plodnice mají příjemnou vůni (může se jednat například o ovocnou, pelargoniovou, příjemnou houbovou, ...)

Nevýrazná vůně

Plodnice má neutrální vůni, či velmi slabou vůni.

Nepříjemná vůně

Plodnice má svůj specifický nepříjemný zápach.

Bílá

Výtrusný prach má bílou barvu.

Krémová

Výtrusný prach má krémovou barvu.

Černá

Výtrusný prach má černou barvu. Další barvy již nejsou uvedeny v legendě.