Amatérská mykologie

Atlas hub

Kalichovka okoličnatá

(Lichenomphalia umbellifera)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: