Amatérská mykologie

Atlas hub

Kalichovka žlutolupenná

(Gerronema strombodes)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: