Amatérská mykologie

Atlas hub

Lysohlávka srbská

(Psilocybe serbica)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: