Amatérská mykologie

Atlas hub

Miskovička vrbová

(Cyathicula amenti)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: