Amatérská mykologie

Atlas hub

Penízovka červenonohá

(Gymnopus erythropus)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: