Amatérská mykologie

Atlas hub

Pórnovitka různopórá

(Schizopora paradoxa)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: