Amatérská mykologie

Atlas hub

Strmělka nálevkovitá

(Infundibulicybe gibba)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: