Amatérská mykologie

Atlas hub

Trepkovitka hlínolupenná

(Crepidotus caspari)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: