Amatérská mykologie

Atlas hub

Zlepníček jahodový

(Tubifera ferruginosa)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: