Amatérská mykologie

Atlas hub

Brvník zaječí

(Lasiobolus macrotrichus)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: