Amatérská mykologie

Atlas hub

Hvězdovka brvitá

(Geastrum fimbriatum)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: