Amatérská mykologie

Atlas hub

Hvězdovka smrková

(Geastrum quadrifidium)




Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: