Amatérská mykologie

Atlas hub

Kořenovník vrstevnatý

(Heterobasidion annosum)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: