Amatérská mykologie

Atlas hub

Korunokyjka svícnovitá

(Artomyces pyxidatus)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: