Amatérská mykologie

Atlas hub

Kropilka menší

(Dacrymyces minor)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: