Amatérská mykologie

Atlas hub

Kropilka rosolovitá

(Dacrymyces stillatus)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: