Amatérská mykologie

Jarní průzkum bílčických bazaltů

30.04.2022

Ve čtvrtek 28. dubna jsme se autobusem vydali do nedalekých Bílčic a to konkrétně ke kamenolomu, ve kterém se těží olivinický čedič. Jedná se o poměrně rozsáhlou zalesněnou oblast, která by mohla přitahovat nejenom jarní houby vázané na zásaditější půdy. Naše trasa začala právě na zastávce u zmíněného kamenolomu a vedla podél říčky Lesná, která se později napojila na řeku Moravici, až k přehradě Slezská Harta.

Ze začátku trasy porost připomínal spíše les lužního charakteru, který jako jediný měl potenciál pro výskyt nějakých zajímavějších jarních hub. Místo toho však bylo k nalezení pouze větší množství běžných dřevokazných hub rostoucích mezi sasankami na popadaných kmenech a větvích listnatých stromů. Postupem času se z lužního lesa stávala rozsáhlá bučina, která pokrývala významnou část celého území a rozhodně stojí o prozkoumání v podzimních měsících. Trochu jsem zde pomýšlel na vzácnou Šťavnatku březnovku, která tvoří mykorhizu mimo jiné s buky, ale opět se mi tuto houbu nepodařilo nalézt. Během cesty jsme pak několikrát narazili také na menší smrkové, modřínové a borovicové porosty.

Tento výlet tedy sice nepřinesl žádné zajímavé či pro mě nové druhy hub, ale rozhodně bych se na tuto lokalitu alespoň jednou rád vrátil v některém podzimním měsíci. Houbami, kterých jsme si všimli a zaznamenali, byly: Anýzovník vonný, Lesklokorka ploská, Ohňovec obecný, Pevník plstnatý, Troudnatec kopytovitý a Troudnatec pásovaný.