Amatérská mykologie

Atlas hub

Nahloučenka terčovitá

(Vexillomyces xylophilus)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: