Amatérská mykologie

Atlas hub

Ohňovec rezavý

(Phellinus ferruginosus)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: