Amatérská mykologie

Atlas hub

Ostnateček Kavinův

(Steccherinum subcrinale)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: