Amatérská mykologie

Atlas hub

Ostnateček brvitý

(Steccherinum fimbriatum)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: