Amatérská mykologie

Atlas hub

Ostnateček Bourdotův

(Steccherinum bourdotii)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: