Amatérská mykologie

Atlas hub

Ostnateček okrový

(Steccherinum ochraceum)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: