Amatérská mykologie

Atlas hub

Penízovka hnědá

(Gymnopus ocior)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: