Amatérská mykologie

Atlas hub

Penízovka hřebílkatá

(Gymnopus peronatus)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: