Amatérská mykologie

Atlas hub

Penízovka věštecká

(Gymnopus hariolorum)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: