Amatérská mykologie

Atlas hub

Penízovka širokolupenná

(Megacollybia platyphylla)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: