Amatérská mykologie

Atlas hub

Plaménka nevonná

(Gymnopilus penetrans)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: