Amatérská mykologie

Atlas hub

Strmělka číškovitá

(Pseudoclitocybe cyathiformis)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: