Amatérská mykologie

Atlas hub

Stroček trubkovitý

(Craterellus cornucopioides)
Mapa mých nálezů:


Možná záměna:


Další fotografie: