Amatérská mykologie

Aktuální růst

SRPEN

742 možných druhů

Pórnatka
nádherná

(Ceriporia excelsa)