Amatérská mykologie

Aktuální růst

ZÁŘÍ

765 možných druhů

Helmovka
koromilná

(Mycena pseudocorticola)

Popraška
tenká

(Coniophora arida)

Pórnatka
nádherná

(Ceriporia excelsa)

Šťavnatka
buková

(Hygrophorus penarius)